UNICEF (Dětský fond OSN)

UNICEF (Dětský fond OSN)

UNICEF (Dětský fond OSN) je mezinárodní humanitární organizace, která ve všem, co dělá, podporuje práva a rozvoj dětí. Společně s našimi partnery pracujeme ve 190 zemích světa na tom, aby se náš závazek – bránit práva všech dětí – stal skutečností. Pozornost zaměřujeme zejména na nejvíce zranitelné a znevýhodněné děti, pro které zajišťujeme zdravotní péči, výživu, […]

22/01/2014 | 0 Comments More
Občanské sdružení Paprsky naděje

Občanské sdružení Paprsky naděje

Občanské sdružení Paprsky naděje bylo založeno v roce 2009 . Cílem našeho malého sdružení je vytvořit v naší oblasti menší skupinu tělesně či zdravotně postižených osob a jejich rodin. Pořádat pro ně růžné kulturní, vzdělávací a společenské akce. Usnadnovat členům navazování nových kontaktů. Vyměnovat si vzájemné zkušenosti a poznatky, poznávat nové lidi a začlenovat tak postižené členy snadněji do běžného […]

22/01/2014 | 0 Comments More
Dobrý anděl

Dobrý anděl

Dobrý anděl DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci […]

13/11/2013 | 0 Comments More