Evropští podnikatelé, nebojte se růst!

Evropští podnikatelé, nebojte se růst!

Dnešní podnikatelé se musí vypořádat nejen se svým místním trhem, ale i s celosvětovou ekonomikou. Do cesty se jim staví zcela nové výzvy a hrozby, ale zároveň se jim otevírají nevídané příležitosti. Kdo dnes chce podnikat a inovovat, musí především jednat rychle. Na tyto a podobné skutečnosti bychom neměli zapomínat při četbě nové zprávy Světového […]

23/10/2014 More
Probuďme Evropu, než bude pozdě!

Probuďme Evropu, než bude pozdě!

Před Evropou stojí nejistá budoucnost. Ohrožena je naše budoucí konkurenceschopnost, hospodářská síla, digitální inovace, ale i možnosti kariérního růstu dalších generací, jejich dobré výdělky a jistota zaměstnání. Mladí lidé dnes nemusí obstát jen na místním pracovním trhu nebo na trhu v Evropské unii. Stejně jako celá naše ekonomika dnes musí mladí Evropané uspět v celosvětovém […]

11/06/2014 | 0 Comments More
Asie na vzestupu: vzdělávání a konkurenceschopnost spolu opravdu souvisí

Asie na vzestupu: vzdělávání a konkurenceschopnost spolu opravdu souvisí

Existují dva hlavní důvody, proč očekávat souvislost mezi kvalitou vzdělávání a mírou konkurenceschopnosti. Zaprvé, obrovský růst životní úrovně, ke kterému za posledních pár století došlo, se obecně vysvětluje právě rostoucí úrovní vzdělanosti. Vzestup střední třídy v západním světě, který trvá již od dob průmyslové revoluce, dokazuje, že vzdělání je nutnou podmínkou, mají-li lidé nějakým způsobem přispět […]

09/04/2014 | 0 Comments More
Nový velký třesk: velká a otevřená data

Nový velký třesk: velká a otevřená data

Fenomén“ big data“, neboli velkých dat, už v Evropě není žádnou novinkou. Všichni víme, co si pod tímto pojmem představit i jaké výzvy s sebou přináší. Big data představují tak komplexní soubory informací, že je nutné pro ně vymýšlet úplně nové formy zpracování. Na druhou stranu, big data otvírají tolik nových příležitostí, že by mohly představovat cestu […]

28/03/2014 | 0 Comments More
Evropské veřejné instituce a technologie: kontrola kvality

Evropské veřejné instituce a technologie: kontrola kvality

Konkurenceschopnost každé země ovlivňuje mimo jiné i kvalita jejích veřejných institucí. Světové ekonomické fórum ve své Zprávě o globální konkurenceschopnosti 2013-2014 uvádí několik faktorů, které kvalitu a sílu veřejných institucí snižují a v konečném důsledku výrazně zvyšují nákladovost podnikání a zpomalují hospodářský růst. Patří mezi ně vysoká byrokratická zátěž, nadměrná regulace, korupce, nečestné praktiky v zadávání veřejných […]

28/01/2014 | 0 Comments More
Podpořte růst vaší začínající firmy tím, že se zaměříte na sebepoznání

Podpořte růst vaší začínající firmy tím, že se zaměříte na sebepoznání

Až 70% nových firem v Evropské unii dokáže přežít první dva klíčové roky své existence

04/02/2013 | 0 Comments More
Nový svět práce

Nový svět práce

V roce 2005 Bill Gates představil koncept „nový svět práce“, který podle něj „lidem pomáhá uspořádat si informace, s kterými pracují, lépe se soustředit na priority a uplatňovat své odborné znalosti, představit si a pochopit klíčové údaje a vůbec zkrátit čas, který musí vynakládat na orientaci ve složitém prostředí plném informací.“ Lidé se tak dostali do centra pozornosti a moderní informační technologie dostaly jasný úkol – usnadnit lidem život.

30/07/2012 | 0 Comments More