Konečně zákon o státní službě?

Konečně zákon o státní službě?

Zákon č. 218/2002 Sb., známý jako “služební zákon” nebo “zákon o státní službě”, určující postavení, služební vztahy a odměňování státních úředníků, byl sice schválen už v roce 2002, ale dosud ještě nevstoupil v účinnost, protože byl postupnými novelami stále odkládán. Nyní se zdá, že navzdory všem překážkám i konfliktu názorů a zájmů získá účinnost, byť v poněkud pozměněné […]

10/11/2014 | 0 Comments More
Jak dostat veřejné investice ze slepé uličky?

Jak dostat veřejné investice ze slepé uličky?

Česká ekonomika zaznamenala v uplynulých letech výrazný pokles veřejných investic; jen v oblasti dopravní infrastruktury šlo mezi lety 2008 a 2013 zhruba o 25%. Také soukromý sektor výrazně omezil své objednávky. Pokles v bytové výstavbě za stejné období dosáhl asi 40%. Příprava nových projektů se téměř zastavila.. Není žádný div, že v důsledku tohoto vývoje […]

11/06/2014 | 0 Comments More
Emanuel Šíp: Česko – křižovatka evropských vodních cest?

Emanuel Šíp: Česko – křižovatka evropských vodních cest?

Česko – křižovatka evropských vodních cest? V předcházejících měsících vzbudil širokou pozornost české veřejnosti návrat myšlenky vodního koridoru spojujícího přes území České republiky řeky Dunaj, Odra a Labe. Projekt je v současnosti silně podporován jak prezidentem Milošem Zemanem, tak i současnou vládou v demisi, a stal se rovněž jedním z profilujících dopravních témat předchozí parlamentní volební kampaně. Myšlenka […]

04/03/2014 | 0 Comments More
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Český právní systém získá novou základnu soukromého práva k 1. lednu 2014, kdy má nový občanský zákoník, označený jako zákon č. 89/2012 Sb., nahradit předchozí občanský zákoník původem až z roku 1964. Předchozí občanský zákoník byl mnohokrát aktualizován a novelizován a doplňován dalšími specializovanými zákony a dílčími ustanoveními. Taková struktura se postupně stala poněkud komplikovanou a byla […]

10/01/2014 | 0 Comments More
Co bylo a co můžeme čekat v roce 2013

Co bylo a co můžeme čekat v roce 2013

V roce 2012 jsme mohli sledovat pokračující recesi české ekonomiky, která byla způsobena především velmi opatrnými výdaji domácností, i když vnější vlivy také přidaly nějaký ten záporný zlomek procenta

04/02/2013 | 0 Comments More
“Blbá nálada” v české ekonomice

“Blbá nálada” v české ekonomice

Česká republika již čtyři čtvrtletí v řadě vykázala ekonomický pokles

08/10/2012 | 0 Comments More
Struktura české ekonomiky v bouřlivých dobách

Struktura české ekonomiky v bouřlivých dobách

Česká republika je rozvinutou průmyslovou zemí již celých posledních 150 let. I v období komunismu byla země často přezdívána „kovárnou sovětského bloku“, která dodávala, a to nejen na měkké trhy plánovaných ekonomik, zařízení pro elektrárny a těžební provozy, lokomotivy, automobily, obráběcí nebo textilní stroje, a také poskytovala schopné inženýry. V roce 1990 vytvářel průmysl spolu se stavebnictvím více než 50% domácí hrubé přidané hodnoty.

30/07/2012 | 0 Comments More
Osud odvětvových regulátorů

Osud odvětvových regulátorů

Potřeba založit odvětvové regulační orgány se objevila v České republice již ve velmi rané etapě přechodu ekonomiky k tržnímu systému

21/05/2012 | 0 Comments More
EU, neboli  jak žít s anděly i démony

EU, neboli jak žít s anděly i démony

Po sedmi letech od vstupu do Evropské unie se zdá, že původní nadšení české společnosti pro členství země v EU postupně vyprchává

29/03/2012 | 0 Comments More